เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

maymaemayday

Travel License : 11/07457

หน้าแรก

/

ทัวร์อิหร่าน

/

ทัวร์อิหร่าน Amazing Persia 8วัน 6คืน

ทัวร์อิหร่าน Amazing Persia 8วัน 6คืน

ทัวร์อิหร่าน Amazing Persia 8วัน 6คืน

เที่ยวอิหร่าน ชมหมู่บ้านโบราณแห่งเมืองคาซาน ชมนครโบราณอาณาจักรเปอร์เซีย Persepolis ชมมัสยิดสีชมพูที่สวยงามที่สุดของอิหร่าน ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ Salt Lake ชมจัตุรัสอิหม่ามที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ชมSunsetพร้อมดินเนอร์ ปิคนิคบาร์บีคิว ณ ทะเลทรายขึ้นชื่อของอิหร่าน ช้อปปิ้งของฝากตลาดท้องถิ่นแกรนด์บาซา

รหัสทัวร์

IR_W500006

ประเทศ

อิหร่าน

กำหนดการเดินทาง

16 ก.พ. 67 - 27 ก.ย. 67

จำนวนวัน

8วัน 6คืน

ราคาเริ่มต้น

59,994บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Mahan Air

ส.ค. 67

59,994฿

09-16

ก.ย. 67

65,850฿

27-04ต.ค.

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

09 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67

59,994

-

-

9,900

-

-

15

27 ก.ย. 67 - 04 ต.ค. 67

65,850

-

-

9,900

-

-

15

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ-กรุงเตหะราน

Day : 2

กรุงเตหะราน-คาชาน-อะบียาเน่ห์-อิสฟาฮาน

Day : 3

อิสฟาฮาน-พระราชวังเชเฮล โซตุน-จัตุรัสนัค เอ ฌะฮาน-จัตุรัสอิหม่าม-พระราชวังอาลี คาปู-ตลาดบาซาร์แห่งอิฟาฮาน

Day : 4

อิสฟาฮาน-มหาวิหารแวงค์-ทะเลสาบน้ำเค็มวาร์ซาเนห์-วาร์ซาเนห์ทะเลทราย

Day : 5

ยาซด์-เมืองเพอร์เซโปลิส -สุสานกษัตริย์ เนโครโปลิส-ชีราซ

Day : 6

ชีราซ-มัสยิดนาซิโรลมอลก์หรือมัสยิดสีชมพู-จัตุรัสวากิล-ศาลเจ้า (Ali ebne Hamzeh)-รถไฟตู้นอน

Day : 7

เตหะราน-หอคอยอาซาดี-พระราชวังโกเลสทาน-Tehran Bazaar-สนามบิน

Day : 8

กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 28 ครั้ง